Producties

Artikel: “Vrijwillig maar niet vrijblijvend, dat is Springplank040”

By 17 mei 2016december 2nd, 2020No Comments

In het nieuwe pand van Springplank040 aan de Lichttoren 12 is het op die middag medio april op zijn minst gezegd hectisch. Rond statafels lopen mensen af en aan, een inmiddels in bedrijf genomen bar belooft veel goeds en wij maken zelfs een zijstap voor een rode loper die vaardig wordt uitgerold.

Dit artikel verscheen in Eindhoven Business, mei 2016

Het zindert er, zou je kunnen zeggen. Niet voor niets: met de opening van hun nieuwe gezamenlijke pand zal de samenwerking met woningcorporatie Trudo, hoewel al een tijdje gaande, die avond met een bijeenkomst officieel worden bekrachtigd. “Bij het behalen van onze doelstelling speelt Trudo een belangrijke rol”, zegt directeur Thijs Eradus (38) van Springplank040. “Dat geldt ook voor de bedrijven waar wij mee samenwerken. Met bedrijven die op zoek zijn naar loyale werknemers maken wij graag goede afspraken.”

Stuurbaar
Thijs komt zelf uit de 24-uurs zorg voor dak- en thuislozen. Vijftien jaar lang verwonderde hij zich over de traditionele aanpak van het dak- en thuislozenprobleem. “Er heerst vaak een zekere ondoelmatigheid. Die kan leiden tot magere resultaten en relatief hoge zorgkosten. Het probleem is dat dak- en thuislozen al snel in de 24-uurs opvang terechtkomen. Wat je ziet is dat mensen die om economische redenen dreigen te ontsporen, hier samenwonen met bewoners die feitelijk niet meer te sturen zijn. Maar de groepsdruk binnen zo’n samenleving zorgt ervoor dat bewoners die in principe nog goed stuurbaar zijn, verder in de problemen komen. Ze raken aan de alcohol of aan de drugs, begaan misstappen en komen in aanraking met justitie. Het kwaad wordt dus erger. Dat is jammer en onnodig. Springplank040 voorkomt dat mensen, kandidaten, in de 24-uurs opvang terechtkomen. We bieden ze een vaste baan en een vaste woning.”

Arrangementen
Thijs’ ideeën resulteerden ruim drie jaar geleden in Springplank040. Hier geven twaalf medewerkers samen met een aantal betrokken bedrijven kandidaten het gevoel dat ze er weer toe doen. Dat doet Springplank040 primair door via arrangementen te zorgen voor een duurzame betaalde baan en een woning. En juist: daar komt woningcorporatie Trudo in beeld. Zijn die baan en die woning eenmaal gevonden, dan wordt samen met partners gekeken hoe het leven van de kandidaat verder op rails kan worden gezet. Partners zijn onder meer Summa (opleiding en training), WIJeindhoven (doorverwijzing), Novadic Kentron (verslavingszorg) en Lumens (schuldhulpverlening). Thijs: “Springplank040 werkt met een aantal klinkende bedrijven, in totaal 60, die onze kandidaten in principe een dienstverband willen bieden: Van der Valk, Stam + de Koning, Philips, VDL Groep, Gustaaf Groenspecialisten, Mood Restaurant, Huybregts Relou, Caspar de Haan, KnaapenGroep, Swinkels Glas en meer. Ze nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid én zijn overtuigd van het rendement van een kandidaat van Springplank040.”

Geen banenhoppers
Een kandidaat van Springplank040 moet bovenal renderen. “Natuurlijk is het een mooi gebaar als bedrijven uit sociale overtuiging een werknemer via Springplank040 in dienst nemen. Maar de overtuiging moet breder zijn. In de meeste gevallen krijgen ze een baan in de bouw, de groenvoorziening, de productie of het transport. Prachtige banen in het lager geschoolde segment. Maar waar je daar normaliter een hoog verloop ziet, is daarvan bij ‘onze’ werknemers geen sprake. Kandidaten van Springplank040 zijn geen banenhoppers. Ze zijn blij dat ze uit de ellende zijn, weer aan de slag zijn. Dáár zit voor het bedrijf de meerwaarde: een gemotiveerde kracht met hart voor zijn baan en voor het bedrijf.” Dat een werknemer van Springplank040 zijn bedrijf trouw is, blijkt ook uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam; 70% van de werknemers blijft, als ze eenmaal een arbeidscontract hebben, hangen.

Kwetsbare positie
Springplank040 heeft de wind in de rug. Niet alleen omdat het tij economisch aan het keren is, maar ook vanwege de Participatiewet. Deze voorziet in een actieve rol voor werkgevers om mensen met een achterstand duurzaam aan werk te helpen. Daarnaast eisen bedrijven van hun leveranciers of onderaannemers vaak een zeker sociaal bewustzijn: ‘wij hebben een sociaal programma en dat eisen wij eigenlijk ook van jullie.’ Dan is er nog de PSO, de door de overheid verplichte Prestatieladder Socialer Ondernemen. Deze tool draagt bij aan het duurzaam aan het werk krijgen van mensen met een kwetsbare positie in de arbeidsmarkt. Desgewenst helpt het Eindhovense Collectief040 bedrijven om het PSO-traject te doorlopen en social return in de praktijk te brengen.

Loslaten
Springplank040 werkt. Inmiddels begeleidt het bedrijf 170 kandidaten op het maatschappelijke pad. Het streven is om jaarlijks 60 tot 80 kandidaten te helpen, een aantal waarbij de focus op de individuele kandidaat gewaarborgd blijft. Die focus is belangrijk. “Onze kandidaten zijn niet in een hokje te plaatsen. Net als ieder mens heeft ook elke kandidaat zijn eigen hulpbehoefte. De een heeft veel hulp nodig, terwijl de ander al snel zelf weer sturing geeft aan zijn leven. Ons doel is om de kandidaten zo snel mogelijk via een vaste baan aan werk en aan een woning te helpen. Daarnaast, maar daar ligt niet onze prioriteit, kijken we samen met onze partners naar andere behoeften die een plek in de maatschappij verder verstevigen. Een opleiding of een training bijvoorbeeld. Gedurende dat traject laten we ze langzaam maar heel zeker los.”

Vertrouwen telt
Springplank040 is niet van het pappen en nathouden. Voor kandidaten geldt dat zij zich zullen moeten bewijzen. Opvallend: Springplank040 kent een bv-structuur. Bij de oprichting destijds is voor die bedrijfsvorm bewust gekozen. “Wij bieden zorg aan dak- en daklozen, maar we willen ook duidelijk zijn. Richting onze kandidaten en onze partners, maar vooral naar het bedrijfsleven. Onze opdrachtgevers, de bedrijven, schenken ons hun vertrouwen. Zij mogen ons dus aan onze toezeggingen houden. Vrijwillig maar niet vrijblijvend, ook dat is Springplank040.”