Blog

Bij de psychiater

By 8 augustus 2017juni 29th, 2020No Comments

“’t Is de woede dokter, de woede”, verklaarde de wichelroedeloper aan de psychiater, een goede. “Hoe lang is het al geleden dat mijn roede trilde boven een bouwrijp veld of bij de mensen thuis in hun slaapkamer, speurend naar dwarse aders.”

’t Zat de man de laatste tijd niet mee. “De mensen gelóven er niet meer in, in de wichelroedeloperij”, vertrouwde hij de psychiater toe. “Allemaal onzin, zeggen ze. Ben ik dan soms ook onzin? Zelfs mijn vrouw zie ik tegenwoordig meewarig loeren als ik ’s avonds in de bijkeuken op de vloer mijn roede politoer. Maar dat vanwege alle kruisaders ónze sappen zich nooit lieten kruisen, daarvan kan zij toch moeilijk mij de schuld geven? Ook daarom zit ik op het randje, snapt u? De boosheid dok, de woede. Het wordt mij allemaal droef te moede.”

Koortsachtig zocht de psychiater naar de woorden die hem de nodige authenticiteit zouden brengen in een werkveld waarvan hij niets begreep en ook niet wilde begrijpen, en zei: “Dus u wilt eigenlijk zeggen dat in onze wereld met zijn overdaad aan –ahum- ismen geen plaats meer is voor aardmagnetisme?”

“Precies!”, riep de wichelroedeloper, dankbaar voor het begrip. “Het magnetisme drukt mij op de schouders als nooit voorheen. Kwelwater is mij deze dagen niets minder dan een kwelling! De wateraders die ik inmiddels heb gelaten! Hou me ten goede, hoe ondergrondser het water, hoe beter. Maar nu, nu vrees ik dat ik zélf ondergronds ga. Het randje voorbij!”

De psychiater schoof heen en weer in zijn stoel. “Ik begrijp uw standpunt, vat de symptomen”, zei hij. “Uw boosheid over het onbegrip dat u ervaart, het randje waarop u kennelijk balanceert. Maar ik breng goed nieuws. Weet dat wij van de psychiatrie in ons handboek een speciaal hoofdstuk hebben gewijd aan cliënten op het randje, zeker met de wichelroede. Goed dat u zich naar mijn praktijk spoedde. ’t Is namelijk exact wat ik bevroedde. U, beste man, heeft, naar het zich laat aanzien, fiks last van richelwoede.”

Bij de psychiater – Ronald Frencken, tekstschrijver Eindhoven